JOGI NYILATKOZAT 

 

A www.rommer52.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat! 

Az RF52 Hungary Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a RF52 Hungary Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat (kifejezetten az egyes ingatlanok, lakások területére, elrendezésére, azok árazására) részben vagy egészben módosítsa, illetve megszüntesse. A RF52 Hungary Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. 

A www.rommer52.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A RF52 Hungary Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. 

A www.rommer52.hu weboldalt a RF52 Hungary Kft. adott állapotban nyújtja, és a RF52 Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. 

A RF52 Hungary Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a RF52 Hungary Kft.-nek elfogadja, hogy a RF52 Hungary Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a RF52 Hungary Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni. 

A honlapon található bármely információ nem értelmezhető ajánlattételként vagy ígérvényként. A tényleges eredmények és fejlesztések jelen tájékoztatástól jelentős mértékben eltérhetnek. 

Szerzői jog: A RF52 Hungary Kft. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a RF52 Hungary Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a RF52 Hungary Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A RF52 Hungary Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.